Jak przygotować poprawną listę gości:

Listę Gości należy przygotować przed złożeniem zamówienia.

W większości przypadków, treść zaproszenia wymaga, aby imiona i nazwiska osób zapraszanych były zapisane w formie odmienionej, czyli w bierniku.

Informacje pomocne przy poprawnej odmianie nazwisk można znaleźć pod adresem:  www.odmiana-nazwisk.waw.pl

Dodatkowo, tworząc listę gości, prosimy o umieszczenie w niej zwrotów grzecznościowych tam gdzie jest to konieczne.

W przypadku pozycji typu: „Ciocię Wandzię” nie poprzedzamy jej skrótem formy grzecznościowej.

Najczęściej stosowany skrót zwrotu grzecznościowego to  „Sz. P.” (Szanownego Pana / Panią / Państwa) – proszę pamiętać o umieszczeniu w nim kropek oraz spacji.

Pozycje z przygotowanej listy gości wstawiane są automatycznie do zaproszenia w zamian za cały wiersz rozpoczynający się od „Sz. P. …………”, a nie w miejsce samych kropek, dlatego lista gości powinna zawierać wspomniane wyżej skróty form grzecznościowych, tam gdzie jest to konieczne.

W przypadku, gdy na zaproszeniach dla rodziców trzeba usunąć formułę „wraz z rodzicami” lub „w imieniu rodziców i własnym”, należy o tym napisać przy odpowiedniej pozycji w liście gości.

Prosimy, aby cała lista gości była zawarta w jednym pliku.

Jeśli zamawiają Państwo zaproszenia na ślub i wesele oraz dodatkowo kilka zaproszeń wyłącznie na ślub, prosimy o podzielenie listy gości zgodnie ze schematem poniżej:

Przykład listy do personalizacji zaproszeń.

Ślub i Wesele

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich

Sz. P. Weronikę i Jana Nowak z córką Moniką

Ciocię Wandę i Wujka Romka

Babcię Henrykę

ks. Adama Nowaka

Tylko ślub

Sz. P. Annę  Nowak

Sz. P. Zofię i Jana Kowalskich

Koleżanki i Kolegów z pracy

Prosimy o uważne sprawdzenie listy gości przed wysłaniem, ponieważ nie ingerujemy w przesyłane przez Państwa dane, nie odmieniamy nazwisk i nie poprawiamy literówek – imiona i nazwiska gości są drukowane na zaproszeniach dokładnie w takiej formie, w której zostały przesłane wraz z zamówieniem.

W sytuacji, kiedy zmiana okaże się konieczna, prosimy o ponowne przesłanie zaktualizowanej  listy gości.

Listy powinny być przesyłane w formacie Word.

Nie odpowiadamy za złe przygotowanie pliku, np. wysyłanie plików z danymi w innych programach, np PDF. Mogą one mieć ustawione złe kodowanie znaków i przy wklejaniu mogą zmieniać litery na inne.

Jeśli nie posiadają Państwo Worda, prosimy o przesłanie listy za pośrednictwem poczty e-mail, wklejając listę do treści maila.

Dodatkowo prosimy:

  • umieszczać kolejne pozycje z listy gości jedna pod drugą, bez podziału na kolumny,
  • nie pisać listy SAMYMI WIELKIMI LITERAMI – małe litery powinny pozostać małymi, duże – dużymi,
  • używać spacji po przecinkach, a nie przed nimi,
  • unikać podwójnych spacji,
  • nie numerować kolejnych pozycji listy gości.