• Produkty personalizowane

 1. Wybór cech zamawianego produktu

Po dokonaniu zakupu przez koszyk naszego sklepu internetowego oraz uzupełnieniu danych kontaktowych otrzymają Państwo formularz do personalizacji produktu. Formularz zostanie przesłany na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

 1. Pierwszy projekt

Po otrzymaniu od Państwa uzupełnionego formularza zawierającego specyfikację zamawianych przedmiotów, prześlemy na e-mail podany w trakcie składania zamówienia  wizualizację zamawianych przedmiotów. Projekt przesłany będzie drogą elektroniczną (w formacie PDF).

 1. Sprawdzenie projektu przez zamawiającego

Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesłany przez nas projekt pod względem poprawności gramatycznej oraz rozmieszczenia grafik.

 1. Poprawki w projekcie

Wszystkie zgłoszone przez zamawiającego błędy zostaną poprawione, po czym poprawiony projekt zostanie przesłany ponownie na adres email zamawiającego. Wytyczne odnośnie koniecznych do wprowadzenia w projekcie poprawek powinny być wysłane na nasz adres e-mail w formie jasnego przekazu.

 1. Akceptacja projektu

Jeżeli projekt jest poprawny należy wysłać na nasz adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego akceptację.

 1. Realizacja zamówienia po akceptacji projektu

Czas wykonania zamówienia jest ustalany indywidualnie i jest zależny od ilości zamówień.

Sprzedający ma prawo wydłużyć czas realizacji zamówienia w okresie wzmożonej liczby realizacji.

Adres email do kontaktu w sprawie projektu: kontakt@tworzonesercem.pl
Numer telefonu: +48 724 206 723.

 • Produkty niepersonalizowane

 • Produkty personalizowane

 1. Wybór cech zamawianego produktu

Po dokonaniu zakupu przez koszyk naszego sklepu internetowego oraz uzupełnieniu danych kontaktowych otrzymają Państwo formularz do personalizacji produktu. Formularz zostanie przesłany na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

 1. Pierwszy projekt

Po otrzymaniu od Państwa uzupełnionego formularza zawierającego specyfikację zamawianych przedmiotów, prześlemy na e-mail podany w trakcie składania zamówienia  wizualizację zamawianych przedmiotów. Projekt przesłany będzie drogą elektroniczną (w formacie PDF).

 1. Sprawdzenie projektu przez zamawiającego

Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesłany przez nas projekt pod względem poprawności gramatycznej oraz rozmieszczenia grafik.

 1. Poprawki w projekcie

Wszystkie zgłoszone przez zamawiającego błędy zostaną poprawione, po czym poprawiony projekt zostanie przesłany ponownie na adres email zamawiającego. Wytyczne odnośnie koniecznych do wprowadzenia w projekcie poprawek powinny być wysłane na nasz adres e-mail w formie jasnego przekazu.

 1. Akceptacja projektu

Jeżeli projekt jest poprawny należy wysłać na nasz adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego akceptację.

 1. Realizacja zamówienia po akceptacji projektu

Czas wykonania zamówienia jest ustalany indywidualnie i jest zależny od ilości zamówień.

Sprzedający ma prawo wydłużyć czas realizacji zamówienia w okresie wzmożonej liczby realizacji.

Adres email do kontaktu w sprawie projektu: kontakt@tworzonesercem.pl
Numer telefonu: +48 724 206 723.

 • Produkty niepersonalizowane

Czas wykonania zamówienia jest ustalany indywidualnie i jest zależny od ilości zamówień.

Sprzedający ma prawo wydłużyć czas realizacji zamówienia w okresie wzmożonej liczby realizacji.