Napis świetlny LOVE – oryginalna ozdoba na przyjęcie weselne lub sesję fotograficzną!

*Wysokość napisu: 140 cm,
*szerokość liter: 90 cm,
*osobne zasilanie każdej litery,
*ciepła barwa żarówek LED,
*napis wykonany z drewna!

W cenie montaż napisu.
Transport do 50km GRATIS!

W celu ustalenia szczegółów jesteśmy do dyspozycji:
kontakt@tworzonesercem.pl


  1. W okresie najmu, najemca jest odpowiedzialny za przedmioty najmu.
  2. Zapłata zadatku następuje najpóźniej w dniu podpisania umowy, w wysokości ustalonej indywidualnie. Zapłata zadatku jest warunkiem rezerwacji rzeczy.
  3. W przypadku odwołania rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
  4. W dniu dostarczenia rzeczy pobierana zostaje kaucja w wysokości ustalanej indywidualnie. W przypadku braku uszkodzeń depozyt zostaje zwrócony w dniu zwrotu wynajętego towaru.
  5. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętych towarów powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia najemcy, najemca ponosi koszty takiej naprawy (naprawa rozliczana z pobranej kwoty kaucji).
  6. Pozostałą część kwoty za wynajem produktów należy wpłacić najpóźniej w dniu odbioru liter.
  7. Wynajęty towar należy zwrócić w terminie wynikającym z umowy. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona kara w wysokości całkowitej kwoty zamówienia za każdy dzień zwłoki.
  8. Wynajmujący jest zobowiązany dostarczyć i odebrać rzecz od najemcy.
  9. Koszt transportu rzeczy do 50 km od siedziby firmy Tworzone sercem realizowany jest GRATIS (nieodpłatnie).
  10. Koszt transportu rzeczy powyżej 50 km od siedziby firmy Tworzone sercem wynosi 1 zł za każdy kilometr (po przekroczeniu odległości 50 km).